2015-målene2015-målene - eller FNs Milleniumudviklingsmål (MDG) - er korte klare mål for, hvordan verdenssamfundet kan halvere fattigdommen inden år 2015.

På FNs Milleniumkonference i år 2000 besluttede verdenssamfundet at sætte ind med en styrket og fokuseret indsats for at bekæmpe fattigdommen på globalt plan. Otte mål - 2015-målene - blev udpeget som de vigtigste, med tidsbundne delmål og indikatorer til at måle indsats og fremgang. 2015-målene går på tværs af 1990’ernes store FN konferencer. Og et enkelt mål stiller skarpt på kravet om ligestilling mellem kvinder og mænd og styrkelse af kvinders rettigheder.

De otte 2015-mål - i overskrifter

 1. Udryd ekstrem fattigdom og hungersnød
   
 2. Sikre grundskole uddannelse for alle
   
 3. Fremme lighed mellem mænd og kvinder og styrke kvinders rettigheder.
   
 4. Reducere børnedødeligheden.
   
 5. Mindske mødredødeligheden.
   
 6. Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme.
   
 7. Sikre et bæredygtigt miljø.
   
 8. Opbygge et globalt partnerskab for udvikling.
   

Kønsbriller på 2015-målene
Men hvordan tager 2015-målene sig ud set med kvinde- og kønspolitiske øjne? Kvinder udgør flertallet af verdens fattigste og halvdelen af verdens befolkning.

Vil 2015-målene, som de er formuleret, bringe kvinder ud af fattigdommens svøbe, forbedre levevilkårene og skabe lighed mellem kvinder og mænd?

Vidste du at:

 • Kvinder udgør tre femtedele af verdens fattigste befolkning.
   
 • To tredjedele af verdens ca. 880 millioner analfabeter er kvinder.
   
 • 55 procent af alle hiv/aids-ramte i Afrika er kvinder.
   

Tallene taler for sig selv. Den simple kendsgerning, at kvinder udgør halvdelen af verdens befolkning, er nok til at argumentere for, at det er afgørende nødvendigt at tage de kønspolitiske briller på samtlige 2015-målene.

FN's Milleniumkonference og Milleniumerklæringen
FN's Milleniumerklæring blev i september 2000 vedtaget af 191 regeringer på FN Millenium-topmødet i New York, hvor 147 statsoverhoveder mødtes ved det største møde for statsoverhoveder nogen sinde. Milleniumerklæringen er proppet med positivt sprog om folkelige behov i det nye årtusinde og om kvinders afgørende rolle i udviklingsprocessen.

I erklæringen forpligter regeringerne sig til "at fremme lighed mellem kønnene og styrke kvinder som effektive veje til at bekæmpe fattigdom, hungersnød og sygdom, og stimulere til udvikling, som er bæredygtig."

Erklæringen kommer også ind på "lige rettigheder og muligheder for kvinder og mænd" og opfordrer til "bekæmpelse af alle former for vold mod kvinder" og implementering af Konventionen om eliminering af alle former for diskrimination imod kvinder, CEDAW.

Millenium udviklingsmålene - hvad er det?
FNs Milleniumudviklingsmål - på dansk kaldet 2015-målene - blev udarbejdet af FNs generalsekretær i 2001 og er populært sagt et 'vejkort' til implementering af 2015-målene. 2015-målene er otte mål, suppleret af 18 numeriske og tidsbundne delmål og 48 indikatorer, med det sigte at forbedre levevilkårene og få hold på nogle grundlæggende globale ubalancer inden år 2015.

Det tredje mål opfordrer til lighed mellem kønnene og styrkelse af kvinder. Men 2015-målene rammer ind i flere af de 12 kritiske punkter, som vedtaget i Beijing handlingsplanen ved den 4. verdenskvindekonference i Kina 1995 - nemlig mål 1 om fattigdom, mål 2 om uddannelse, mål 5 om sundhed og mål 7 om bæredygtigt miljø.

 
Kvindernes U-landsudvalg  •  Thoravej 13, 2. tv. •  2400 København NV  •  Tel.: +45 33 15 78 70  •  Fax: +45 33 32 53 30  •  kulu@kulu.dk
Nordea reg. nr. 2191  •  Kontonr.: 8968 139 453  •  Giro: +01 +9 00 55 01  • Swipp: 20 56 28 02  •  Mobile pay: 40 41 05 70
  Cvr-nr.: 83 76 75 10  •  Foto: Ole Gabrielsen   Udformning: Line Herdel   Ansv. redaktør: Janice G. Førde
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!