KULU græmmes – og appellerer til Mogens Jensen

KULU græmmes. Så kort og så enkelt kan det siges. Den netop vedtagne finanslov, der nedskærer udviklingsbistanden med 1- 1 ½ mia. kr. kan blive katastrofal for tusinder af fattige kvinder i Afrika.

For når det gælder bekæmpelse af fattigdom – og hovedparten af verdens fattige er kvinder – tæller hver krone.


Regeringen har brug for flere penge til dækning af udgifter til flygtningemodtagelse. Og vups, det klares ved at hente dem i det budget, der skal medvirke til at mindske fattigdommen i verden og skabe bæredygtig udvikling.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen siger i en udtalelse udsendt af udenrigsministeriet: ”Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at lande en god aftale med SF og Enhedslisten. Det betyder, at en lang række udviklingsprojekter, der ellers ville skulle udskydes eller stoppes, nu alligevel kan gennemføres næste år”.

Hvordan kan man være ”rigtig glad” for et resultat, hvor regeringen ”nøjes” med at nedskære bistanden med 1- 1½ mia.kr i stedet for 2,5 mia.kr. – afhængig af de faktiske tal for asylansøgere i 2015?

I samme udtalelse fra udenrigsministeriet siger Mogens Jensen: ”Jeg vil gerne understrege, at omlægningen er midlertidig og derfor tilrettelagt, så det brede danske udenrigs- og udviklingspolitiske engagement i verden fastholdes”. Vil det sige, at de 1- 1½ mia.kr lægges til bistanden igen til næste år? Hvis ikke, så er ’omlægningen’ en permanent nedskæring.

KULU synes, at det klinger hult.

I sit forord til den nye ligestillingsstrategi skriver handels- og udviklingsministeren, at målet for dansk udviklingsbistand er at mindske fattigdommen og fremme menneskerettighederne – to mål, der er indbyrdes forbundne, ikke mindst når man ser på ligestilling mellem kønnene. Og han siger videre, at kvinder og piger er i fokus for strategien, fordi de er uforholdsmæssigt meget ramt af fattigdom, diskriminering og marginalisering.

Det gælder også, når man taler økonomi. Mogens Jensen ved, at en bæredygtig økonomisk vækst kun kan opnåes ved, at kvinder bidrager til den, deltager i de økonomiske beslutningsprocesser og samtidigt får kontrol over en rimelig andel af resultaterne. Det ved forligspartierne også, som synes tilfredse med, at nedskæringen i bistanden rammer erhvervsstøtten.

I stedet for at nedskære erhvervstøtten bør den ændres og rettes mod kvinders erhverv i den uformelle - såvel som den formelle - økonomi, hvor den kan medvirke til at bringe kvinders erhverv og arbejde ind i den formelle økonomi og øge deres andel i en bæredygtig økonomisk vækst. KULU opfordrer derfor, at erhvervstøtten omlægges til kvinde- og ligestillingsrettede økonomisk bæredygtige formål.

KULU ved så godt som nogen CSO, at kvinderne i Afrika har brug for en særlig håndsrækning for at rette op på en skæv udvikling. Fordi de er blandt de fattigste, har de fleste hindringer og mindst adgang til rettigheder, men også fordi de har potentialet for at skabe en vækst, der nationalt skal reducere fattigdommen.

KULU appellerer derfor til handels- og udviklingsministeren - som vi oprigtigt tror gerne vil arbejde for ligestilling og bæredygtig udvikling - om at sikre, at nedskæringen IKKE vender den tunge ende nedad og ikke lader Afrikas kvinder og piger i stikken. Vi har råd til flere end os selv – men ikke til at miste Afrikas kvinder og piger.

KULU siger på forhånd tak.

Janice Førde
Forkvinde for Kvindernes U-landsudvalg.
 
Kvindernes U-landsudvalg  •  Thoravej 13, 2. tv. •  2400 København NV  •  Tel.: +45 33 15 78 70  •  Fax: +45 33 32 53 30  •  kulu@kulu.dk
Nordea reg. nr. 2191  •  Kontonr.: 8968 139 453  •  Giro: +01 +9 00 55 01  • Mobile pay: 90 69 61
  Cvr-nr.: 83 76 75 10  •  Foto: Ole Gabrielsen   Udformning: Line Herdel   Ansv. redaktør: Janice G. Førde
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!