KULUs Verdens Bedste Nyheder
 
Af Janice Førde og Louise Martinussen
 
18. september 2012
 

Godt nyt fra KULU Verdens Bedste Nyheder. KULU bidrager til fælleskampagnen Verdens Bedste Nyheder 2012 med en international konference og møder om ”Internationale kvindeøjne på Rio+20 Resultater, 2015-målene og Bæredygtig Udvikling Nu og Efter 2015” den 22. oktober 2012. Se invitationen til konferencen på vores hjemmeside under arrangementer og her i nyhedsbrevet.

Mere godt nyt fra KULU verden er de positive fremskridt i Mali siden 2007, hvor KULU startede sit samarbejde med FEMNET-Mali. KULU har sammenlignet statistikker for Mali fra 2007 med de seneste data og kan konstatere, at der er sket fremskridt på flere punkter, bl.a. på 2015-Mål 4 – Reducere børnedødeligheden og 2015-Mål 5 – Reducere mødredødeligheden.

2015-Mål 5 følger dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder, inklusive sygdomme (infektioner, blødninger, fistula og usikker abort) der opstår i forbindelse med graviditet og fødsel, samt om piger og kvinder har adgang til reproduktiv sundhed. Intentionen er at reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder med tre fjerdedele senest 2015 i forhold til 2000, samt at opnå universel adgang til reproduktiv sundhed senest 2015. Ved jævnlig adgang til sundhedstjenester, sundhedspleje, rådgivning om familieplanlægning og behandling, kan de fleste dødsfald og sygdomme nemt undgås. Retten til sundhed er en grundlæggende ret for alle, også gravide og fødende kvinder. Statistikkerne fra 2007 til 2012 viser, at dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder omtrent er halveret i Mali. Dog er der stadig lang vej til opfyldelsen af alle delmål under 2015-Mål 5. Pt. er udviklingen gået helt i stå med hensyn til at nedbringe graviditeter blandt teenagere (15-19 år) i Afrika syd for Sahara.

 
 
Mali 2007:
Mål 4: Børnedødelighed: 122 pr. 1000 nyfødte.
Mål 5: Mødredødelighed: 1200 pr. 100.000 fødsler.
Forventet levealder: 48.3
 
Mali 2012:
Mål 4: Børnedødelighed: 109 pr. 1000 nyfødte.
Mål 5: Mødredødelighed: 540 pr. 100.000 fødsler.
Forventet levealder: 53.06


Selvom der er sket forbedringer på mange områder, er der stadig lang vej igen, før alle FN’s 8 udviklingsmål er indfriet, både i Mali og i verden generelt. Det går alt for langsomt med fremskridtene inden for Mål-3 - ligestilling mellem mænd og kvinder og styrke kvinders rettigheder, hvis målet skal nås senest 2015. Målet følger udviklingen i (a) andel af piger og drenge under uddannelse i folkeskolen, ungdomsuddannelse og højere uddannelse, (b) kvinders andel af pladser i nationale parlamenter og (c) andel af kvinder i lønnet arbejde uden for landbruget. For eksempel er der 74 mio. kvinder – hvoraf 45 mio. lever i Afrika syd for Sahara - der ikke kan læse, og mere end 80 % af de kvinder der arbejder uden for landbruget i Mali, Zambia, Indien og Madagaskar har uformelle jobs.
 
Et lyspunkt er den stigende tendens til, at kvinder bliver valgt ind i nationale parlamenter. 20% af pladserne i Afrikas nationale parlamenter er besat af kvinder imod 13 % i 2000 og 18% i 2008. Men der er langt igen i mange lande, før alle kvinder har adgang til at stemme, ytre sig offentligt og deltage i det offentlige liv. Derfor har KULU siden 2007 samarbejdet med FEMNET-Mali om at styrke og øge kvinder og mænds viden om kvinders rettigheder og adgang til rettighederne i praksis. En del af dette samarbejde er den igangværende kampagne ”Giv en pige ret”, hvor piger og kvinder gratis får rettighedspapirer, der giver adgang til basale rettigheder i samfundet såsom adgang til at kunne gå i skole, færdes frit og stemme.
 
Fødevarekriser, finanskriser og væbnede konflikter, der sidste år tvang ca. 4 mio. mennesker på flugt til en uvis fremtid, bærer en del af skylden for, at det globalt går langsomt med at opnå 2015-målene. Afrika syd for Sahara har været hårdest ramt af fødevarekriser og finanskriser.
 
KULU frygter at konflikten i Mali og fødevarekrisen i Sahelområdet vil betyde, at Malis udvikling går i stå eller ligefrem tilbage, og at  piger, kvinder og deres familier som konsekvens vil sakke endnu længere bagud, når det gælder om at opnå bedre levevilkår, basale rettigheder og ligestilling.

Læs mere om 2015-Målene i UN Millennium Development Goals 2012 her.
 
Kvindernes U-landsudvalg  •  Thoravej 13, 2. tv. •  2400 København NV  •  Tel.: +45 33 15 78 70  •  Fax: +45 33 32 53 30  •  kulu@kulu.dk
Nordea reg. nr. 2191  •  Kontonr.: 8968 139 453  •  Giro: +01 +9 00 55 01  • Mobile pay: 90 69 61
  Cvr-nr.: 83 76 75 10  •  Foto: Ole Gabrielsen   Udformning: Line Herdel   Ansv. redaktør: Janice G. Førde
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!