FN-konferencen om udviklingsfinansiering:

En forpasset mulighed


Af Janice G. Førde
Kvindeorganisationerne var dybt skuffede over resultatet af FNs 3. konference om udviklingsfinansiering (FfD3) i Addis Ababa, Ethiopien 13. -16. juli. Konferencens slutdokument, den såkaldte Addis Ababa Action Agenda blev forhandlet færdig af regeringsdelegationerne sent 15. juli og vedtaget på konferencens sidste dag, efter intense forhandlinger mellem det globale nord: EU, USA, Japan m.fl. på den ene side og det globale syd: G77 og Kina-gruppen på den anden.

KULU deltog som medlem af den danske officielle delegation ved konferencen, repræsenteret af KULUs forkvinde Janice Førde, som samtidig også deltog som WIDE+(*) og KULU repræsentant i det globale netværk Women’s Working Group on FfD (WWG) og i Feminst Task Force (FTF). Forud for konferencen afholdt kvindeorganisationerne et Women’s Forum 10 juli, og den 11-12 juli samledes godt 600 repræsentanter fra civilsamfundsorganisationer til et CSO Forum.

Mens de vestlige lande syntes tilfredse med Addis-dokumentet, var der utilfredshed blandt repræsentanter fra syd, idet det ikke rykker ved den skæve magtbalance i den internationale finansielle arkitektur, og heller ikke styrker FN’s rolle i løsningen af systemiske problemer. Et emne som ulandenes gældsproblemer blev heller ikke berørt. Frem for at dedikere og forpligte sig på nye resourcer til fattigdomskæmpelse og udvikling, indeholder dokumentet alene en vag opfordring til de rige lande om at opfylde målet om 0,7 % af BNI i udviklingsbistand. Til gengæld er der en stærk tiltro til, at det private initiativ og investeringer kan klare udfordringerne, uden en tilsvarende anerkendelse af staternes vigtige rolle i udviklingsprocessen og beskyttelsen og fremme af menneskerettighederne. Det kan derfor være svært at spore en dagsorden, der for alvor kan løfte det fremadrettede arbejde med post-2015 udviklingsmålene.

Ifølge UN Women’s direktør Phumzile Mlambo-Ngcuka indeholder slutdokumentet en stærk politisk forpligtigelse til at sikre ligestilling og styrkelse af pigers og kvinders rettigheder, idet dokumentet genbekræfter, at kvinders menneskerettigheder, ligestilling og empowerment er afgørende for at opnå vedvarende, inklusiv og retfærdig økonomisk vækst og bæredygtig udvikling.

Problemet er dog, set fra kvindeorganisationernes side (WWG), at dokumentet bliver ved retorikken uden konkrete planer eller åremål for implementering, krav til monitorering og sidst, men ikke mindst finansiering. Desuden kritiseres, at dokumentet sætter fokus på kvinders og pigers ligestilling som redskab for økonomisk vækst og udvikling, frem for at lægge op til en politisk og økonomisk forpligtelse til sikring af ligestilling og styrkelse af kvinders og pigers rettigheder i post-2015 udvikling. De strukturelle barrierer for kvinders økonomiske rettigheder samt det ubetalte omsorgsarbejde og flere andre væsentlige emner kom ikke med i aftalen. Og der savnes en integreret, konsistent og klar menneskerettigheds-baseret tilgang i Addis-dokumentet.

På en række andre punkter er WWG og en række andre civilsamfundsorganisationer heller ikke tilfredse med dokumentets formuleringer, som i bedste fald forbliver en status quo fra tidligere processer, og i nogle tilfælde endog en udvanding af de resultater, der opnåedes på konferencen om udviklingsfinansiering i Monterey (Mexico 2002) og i Doha (Quatar 2008).

Til trods for svaghederne i Addis-dokumentet var det godt at der blev en aftale, da det imodsat fald ville have vanskeliggjort processen frem mod FN-topmødet september 2015 om post-2015 udvikingsmålene. Udover at dokumentet trods alt indeholder nogle forholdsvis stærke formuleringer om ligestilling og kvinders rettigheder, kom et par enkelte forbedringer med i dokumentet: etableringen af en Technology Facilitation Mechanism; en UN Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters blev formaliseret; samt en opfølgningsproces, som er yderst vigtigt, når dokuments ramme er svag.

Målet for den 3. konference om udviklingsfinansiering var at bane vejen for en ambitiøs post 2015-aftale og sikre konkrete resultater. Konferencen skuffede, og resultatet var ikke godt nok, men det giver nogle håndtag, som kan og skal bruges i det videre arbejde. Det kræver derfor en fortsat tæt monitorering fra civilsamfundets side.
Straks efter at Addis-konferencen sluttede torsdag 16.juli, gik de sidste forhandlinger om dagsordenen for post-2015 udviklingsmålene i gang i New York den efterfølgende mandag 20. juli mhp. FN-topmødet i september.

Efterspillet i New York:
Forhandlinger om hvorvidt Addis-handlingsplanen skal være et underordnet anneks til post-2015 udviklingsmålene (SDG), eller en selvstændig proces og et redskab til støtte for implementering af SDG deler igen verden på tværs af nord-syd. Derfor arbejder Women’s Working Group on FfD videre med at analysere FfD3 resultaterne og sammenhængen til post-2015 måls processen, FfD3 opfølgningen, samarbejdet i WWG og med den bredere civilsamfundsgruppe for at beslutte de næste skridt. Næste møde foregår online d. 5. august. KULU vil holde jer orienteret.

For mere information:
UN Women: http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/7/un-women-ed-statement-financing-for-development-outcome#sthash.L106UTsh.dpuf
Women's Working Group on FFD (WWG): https://wwgonffd.files.wordpress.com/2015/07/women-working-group-reaction-to-addis-ababa-action-agenda-17-july-20151.pdf 
Civilsamfundets og WWGs response: https://csoforffd.files.wordpress.com/2015/07/cso-response-to-ffd-addis-ababa-action-agenda-16-july-2015.pdf
CSO Forum Declaration, 12 juli 2015: https://csoforffd.wordpress.com/2015/07/14/addis-ababa-cso-ffd-forum-declaration/
WWG on FfD udgivelse, ”Realizing Human Rights in Development”, 13 juli 2015: http://wwgonffd.org/2015/07/14/realizing-womens-human-rights-in-development-publication-launched/
Ana Inés Abelenda and Nerea Craviotto, AWID, “Addis delegates failed to put money where mouth was on gender equality”, 17 juli 2015: http://www.awid.org/news-and-analysis/addis-delegates-failed-put-money-where-mouth-was-gender-equality
Aldo Caliari. Center of Concern, “FFD 3 Outcome: Fishing for Crumbs of Hope in a Sea of Lost Ambition”, 20 juli 2015: https://www.globalpolicy.org/component/content/article/271-general/52797-ffd-3-outcome-fishing-for-crumbs-of-hope-in-a-sea-of-lost-ambition.html
Bhumika Muchhala, Third World Network, NYC, 30 juli, 2015, “Post-2015 development agenda debate on Means of Implementation (Part 1 of 2): To annex or not to annex FfD3 outcome, that is the question”: http://www.twn.my/title2/unsd/2015/unsd150719.htm
Sarah Kristine Johansen, Globalt Fokus, rapport til Globalt Fokus’ Politik Forum og CSO Forum, 23 juli 2015
 
(*)WIDE+: KULUs europæiske Network Women in Development Europe Plus (WIDE+). KULU er dansk national platform for WIDE+.

[Redigeret af Helle Nielsen]
 
Kvindernes U-landsudvalg  •  Thoravej 13, 2. tv. •  2400 København NV  •  Tel.: +45 33 15 78 70  •  Fax: +45 33 32 53 30  •  kulu@kulu.dk
Nordea reg. nr. 2191  •  Kontonr.: 8968 139 453  •  Giro: +01 +9 00 55 01  • Mobile pay: 90 69 61
  Cvr-nr.: 83 76 75 10  •  Foto: Ole Gabrielsen   Udformning: Line Herdel   Ansv. redaktør: Janice G. Førde
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!