Afrikanske kvinder byder FNs nye udviklingsmål velkomne

African Women's Position on the New Development Agenda


Afrikanske kvinderetsaktivister byder Agenda 2030 og FNs 17 nye udviklingsmål velkommen, som afløser for 2015 Målene, der udløber senere i år. 
Den nye dagsorden bringer håb om reel forandring, udvikling og rettigheder for kvinder og piger i hele verden, hedder det i en presseudtalelse 12. august fra det panafrikanske netværk FEMNET og organisationen Akina Mama wa Afrika.
Alligevel er der bekymring blandt afrikanske kvinderetsorganisationer for manglende politisk vilje blandt nogle afrikanske lande, der endog ønsker at svække formuleringer om ligestilling og reproduktive rettigheder.
 
Agenda 2030 blev forhandlet færdig d. 2. august 2015 af 193 FN-medlemslande, og skal formelt vedtages på FNs generalforsamling d. 25.- 27. september 2015. Den nye FN dagsorden indeholder de såkaldte bæredygtige udviklingsmål, en ramme bestående af 17 mål og 169 delmål, som bygger på 2015-Målene.
 
2030 agenda'en rummer betydelige landvindinger for kvinder og piger, bl.a. har regeringerne forpligtet sig på følgende:
  • at udrydde diskrimination og kønsbaseret vold
  • at sætte en stopper for børneægteskaber og omskæring af kvinder
  • at sikre adgang til seksuel og reproduktive sundhedsservices og uddannelse for alle
  • at beskytte kvinders og pigers reproduktive rettigheder
  • at anerkende og værdisætte kvinders og pigers ubetalte omsorgsarbejde
  • at udvide kvinders økonomiske muligheder og deres ret til resourcer
  • at fjerne kønsulighed i skoler og sikre lige adgang til uddannelse
 
Skønt kønsligestilling er langt stærkere formuleret i de nye 2030 mål end i 2015-målene, udtrykker de afrikanske kvindeorganisationer stor bekymring for den vedholdende mangel på vilje til at sikre kvinders og pigers ligestilling og menneskerettigheder, som det er kommet til udtryk i 2015-måls processen fra nogle afrikanske medlemslandes side.

"Vi er dybt bekymrede over, at vi i denne tidsalder stadig har lande, som konsekvent forlanger fjernelse af formuleringer om kønsligestilling, reproduktive rettigheder, anerkendelse af menneskerettigheder og non-diskrimination for alle", udtalte Ms. Dinah Musindarwezo, Executive Director, African Women’s Development and Communication Network (FEMNET).
Bekymringen er især rettet mod lande som Nigeria, Chad og Cameroun.

KULUs Mali-partner MUSONET er medlem af FEMNET og focal point for FEMNET i vestafrika.
 
 
Kvindernes U-landsudvalg  •  Thoravej 13, 2. tv. •  2400 København NV  •  Tel.: +45 33 15 78 70  •  Fax: +45 33 32 53 30  •  kulu@kulu.dk
Nordea reg. nr. 2191  •  Kontonr.: 8968 139 453  •  Giro: +01 +9 00 55 01  • Mobile pay: 90 69 61
  Cvr-nr.: 83 76 75 10  •  Foto: Ole Gabrielsen   Udformning: Line Herdel   Ansv. redaktør: Janice G. Førde
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!