FN Kvindekommissionen 2015: Beijing+20 fejret med historisk stort fremmøde

Begrænset rum for NGO-stemmer

Der var pæne ord om globale fremskridt i ligestilling og rettigheder for piger og kvinder, og lokale resultater for FN medlemstaterne, men også enighed om, at der er langt igen før målet om at sikre reel ligestilling, og at pigers og kvinders rettigheder er i hus, som skitseret i Beijing handlingsplanen fra FNs 4. og sidste verdenskvindekonference i Beijing 1995.
Kvindekommissionens samling var i år - 20 år efter Beijing konferencen - helliget en gennemgang og vurdering af fremskridt, mangler og udfordringer på baggrund af Beijing handlingsplanen og opfølgningen i 2005 samt en vurdering ift sideløbende  FN processer som post 2015 udviklingsmålene.
 
Der var et historisk stort fremmøde , og Danmark deltog med den største delegation nogensinde. 33 personer ialt, der udover delegationsleder Ligestillingsminister Manu Sareen, talte 5 politikere, 14 NGO repræsentanter, udvalgssekretær og stærke kræfter fra den danske FN mission i New York.
Civilsamfundet var repræsenteret med et rekord stort fremmøde på omkring 7000 deltagere. Og samlingen bød på et rigt og spændende officielt program med mange side-events og et stort antal møder og aktiviteter, arrangeret af NGOer udenfor FN-bygningen.

NGO kritik: svært at komme til orde
Trods det store opbud af NGO repræsentanter, var det en frustration at det var svært at komme til orde i dette års CSW proces, og at adgangen var begrænset. KULU deler denne iagtagelse. Selv med den gode adgang som medlem af den danske delegation og adgangen til samarbejdet i denne, oplevedes mulighederne for fortaler- og lobby samarbejde med syd-partnere som begrænset.
En af forklaringerne var, at samlingen havde en anden form, da det var et såkaldt review år. Derfor var den politiske erklæring og et arbejdsmetode papir så godt som færdigforhandlet mellem landegrupperne i FN forud for CSW. Den politiske erklæring blev derfor vedtaget på samlingens første dag. Det førte til skarp kritik fra NGO-hold inkl.  KULU, der ikke mente at erklæringen var tilstrækkelig ambitiøs.

Forhandlingsknaster og NGO bekymringer
Kvindeorganisationerne kritiserede videre, at den politiske erklæring savnede seriøse og fremadrettede forpligtelser. Se bl.a udtalelse fra Women's Lobby, som KULU er medunderskriver af. På tre områder udtryktes en særlig bekymring for at Beijing+20 erklæringen potentielt kan føre til en udvanding af Beijinghandlingsplanen: Sprogbrug og referencen til de internationale menneskerettighedskonventioner samt arbejdet mod vold mod kvinder er svag, ligesom garanti og fremme af kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder savnes i dokumentet.
Ikke overraskende var vurderingen hos de danske regerings- og EU forhandlere, at det var bedste dokument, der kunne opnås for nuværende.
Som NGO-rådgiver i den danske delegation havde KULU mulighed for at følge slutforhandlingerne på dokumentet 'Methods of work', der udstikker retningslinjerne for Kvindekommissionens arbejde fremover. Bl.a. arbejdet med bæredygtighedsmålene, der ventes vedtaget til september. KULU fik også lejlighed til at overvære slutforhandlinger på de tre tilbageværende knaster på erklæringen: kvinders og pigers menneskerettigheder, CSO deltagelse samt evaluering af kvindekommissionens arbejde.

Samarbejde med partnere og netværk
Flere repræsentanter fra KULU partner MUSONET-Mali deltog som oplægsholdere i sideevents, bl.a. præsident Mama Koite Doumbia og vice-præsident Bintou Samake, sammen med flere fra FEMNET regional (Nairobi) og FEMNET-Senegal. Det gav lejlighed til at mødes om fortalerarbejde og andet samarbejde ind i mellem et hæsblæsende CSW-program. MUSONET-Mali deltog i flere events med deres erfaringer med 'Men to Men'-programmet, et vigtigt bidrag til et af CSW hovedtemaerne, inddragelse af mænd og drenge i kvinderettighedsarbejde.
KULU havde påtaget sig at koordinere samarbejde i vores europæiske netværk, WIDE Plus, og deltog i arbejdsgrupperne Post-2015 Women’s Coalition og Women’s Working Group on Financing for Development, samt den Feministisk Task Force.

Kvindekommissionens samling var igen spændende at være med til, selv om det var en anderledes samling. Flere KULU medlemsorganisationer deltog, både i delegationen og som CSO-repræsentanter. Igangsættelsen af samlingens nye Arbejdsmetode dokument skal følges nøje for at sikre gode input og CSOerne rolle i arbejdet. Den store interesse for at deltage i delegationsarbejde var virkeligt velgørende, og der er planer at straks gå i gang med arbejdet frem mod CSW 2016.

Fra KULU deltog Janice G Førde, forkvinde, som NGO-rådgiver i den danske delegation. Også Martha Salazar, tidl. bestyrelsesmedlem og medlem i flere KULU arbejdsgrupper, p.t. bosat i Argentina, deltog. Martha fik mulighed for at deltage i delegationsmøder, og det var dejligt at kunne dele arbejdsopgaver mellem os, medens hun var i NYC.
Af Janice G Førde, forkvinde, Kvindernes U-landsudvalg


Læs mere om FN Kvindekommissionens samling marts 2015:

Årets prioriterede tema: The Beijing Declaration and Platform for Action, including current challenges that affect its implementation and the achievement of gender equality and the empowerment of women”.

Officielle kilder:
*Politisk erklæring: Political declaration on the occasion of the twentieth anniversary of the Fourth World Conference on Women

* Future organization and methods of work of the Commission on the Status of Women
On 20 March 2015, the Commission adopted the draft resolution which will be submitted to ECOSOC for action in June.

*Dansk udtalelse:Statement by Denmark at the Commission on the Status of Women - CSW 59th session, ved Manu Sareen, Minister for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, d.9.3.2015.

*Folketings Ligestillingsudvalgs rejserapport fra FN Kvindekommissions 59. Samling: http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/liu/bilag/32/1514064.pdf  

NGO-kilder:
*Se også KULU FaceBook indlæg fra Janice G Førde og Martha Salazar
* CSO udtalelse 3. marts 2015 om den politiske erklæring: Statement On The Political Declaration On The Occasion Of The 20th Anniversary Of The Fourth World Conference On Women
*CSO udtalelse om politisk erklæring og arbejdsmetoder, underskrevet af KULU: CSW59 Political Declaration: Women’s organisations in Europe and North America call on UN member states to Commit, Accelerate and Invest in women’s and girls’ human rights. Statement regarding CSW political declaration and methods of work,
* AWID analyse: CSW59 - Beijing Betrayed, by Nareen Shameem

 
 
 
Kvindernes U-landsudvalg  •  Thoravej 13, 2. tv. •  2400 København NV  •  Tel.: +45 33 15 78 70  •  Fax: +45 33 32 53 30  •  kulu@kulu.dk
Nordea reg. nr. 2191  •  Kontonr.: 8968 139 453  •  Giro: +01 +9 00 55 01  • Mobile pay: 90 69 61
  Cvr-nr.: 83 76 75 10  •  Foto: Ole Gabrielsen   Udformning: Line Herdel   Ansv. redaktør: Janice G. Førde
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!