FNs 2030-dagsorden: 17 bæredygtige udviklingsmålSeptember 2015 vedtog FNs generalforsamling 2030-dagsordenen med 17 nye bæredygtige udviklingsmål. Målene er retningslinier for bekæmpelse af fattigdommen, udrydelse af uligheder og sikring af ligestilling på globalt plan. De 17 globale udviklingsmål erstattede otte Millenium udviklingsmål - 2015-målene - som skulle halvere fattigdommen mellem 2000 og 2015.

KULU støtter 2030-dagsordenen "Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development", fordi den, takket være civilsamfundets intensive lobby overfor og også samarbejde med beslutningstagere, er en kæmpe forbedring af 2015-målene på flere måder: De 17 mål omfatter flere globale problemområder og udfordringer, går mere i dybden med hvert område, er universelle og gælder for alle, både rige og fattige lande, og vedrører alle, de er inklusive. Visonen er ingen skal lades tilbage/Leave No One Behind!

Kønsbriller på de globale udviklingsmål
KULU har særligt fokus på mål 5 om ligestilling og fremme af kvinders rettigheder og mål 16.9 om retten til identitet/medborgerskab, og samtidig arbejder vi for at arbejde sikre at kvinders og pigers ligestilling og rettigheder (empowerment) bliver en integreret del af af alle 17 globale mål. 

Vidste du at:

 • Kvinder udgør tre femtedele af verdens fattigste befolkning.

 • To tredjedele af verdens ca. 880 millioner analfabeter er kvinder.

 • 55 procent af alle hiv/aids-ramte i Afrika er kvinder.

Tallene taler for sig selv. Den simple kendsgerning, at kvinder udgør halvdelen af verdens befolkning, er nok til at argumentere for, at det er afgørende nødvendigt at tage de kønspolitiske briller på samtlige 17 mål.


Indenfor KULUs arbejdsområder arbejder vi specielt med målene:  5(ligestilling), 13(klima), 16(fred, retfærdighed og institutioner) og 17(globale partnerskaber).


De 17 bæredygtige udviklingmål i overskrifter:

 1. Afskaf fattigdom

 2. Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

 3. Sundhed og trivsel for alle

 4. Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

 5. Ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

 6. Bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

 7. Adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

 8. Vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

 9. Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

 10. Mindre ulighed i og mellem land

 11. Bæredygtige byer, lokalsamfund og bosættelser, som er inkluderende, sikre, robuste

 12. Ansvarligt forbrug og produktionsformer

 13. Klimaindsats: Bekæmp klimaforandringer og deres konsekvenser

 14. Livet i havet: Bæredygtig brug og beskyttelse af verdens have og deres ressourcer

 15. Livet på land: Beskyt, genopret og støt bæredygtig brug af økosystemer på land, frem bæredygtigt skovbrug, bekæmp ørkendannelse, stands udpining af jorden og tab af biodiversitet

 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner: Fredelige og inkluderende samfund, retfærdighed og adgang til retssikkerhed for alle, og effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer, specielt
  16.9. Inden 2030 skal vi give alle mennesker en Lovlig identitet, inklusiv fødselsregistrering, for alle inden 2030!

 17. Globale partnerskaber for handling: for bæredygtig udvikling og flere midler til at nå målene

 

 
Kvindernes U-landsudvalg  •  Thoravej 13, 2. tv. •  2400 København NV  •  Tel.: +45 33 15 78 70  •  Fax: +45 33 32 53 30  •  kulu@kulu.dk
Nordea reg. nr. 2191  •  Kontonr.: 8968 139 453  •  Giro: +01 +9 00 55 01  • Mobile pay: 90 69 61
  Cvr-nr.: 83 76 75 10  •  Foto: Ole Gabrielsen   Udformning: Line Herdel   Ansv. redaktør: Janice G. Førde
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!