Det arbejder vi forKvindernes U-landsudvalg mener, at det er afgørende, at kvindenetværk og organisationer styrkes, så de kan sikre, at kvinders rettigheder kommer på dagsordenen internationelt, regionalt og lokalt.

Kvinder i ulandene er rygraden i deres samfund. Det er dem, der tager ansvar for børn, familie og lokalsamfundet. Så det nytter noget at styrke kvinder i deres dagligdag og i samfundet. For kvinder kan bryde fattigdomscirklen, hvis de får rettigheder, ressourcer og medindflydelse.

Ulandskvinder skal sikres en stemme i udformingen af nye nationale tiltag for fattigdomsbekæmpelse og styrkelse af kvinders rolle i samfundet. Ud over at være talerør og vagthund i nationale beslutninger, kan kvinder bidrage positivt til at styrke kvinders netværk, organisering og mulighed for indflydelse på regionalt og lokalt plan.

Med et styrket netværk kan der gennemføres effektive kampagner om vigtige emner som pigers adgang til uddannelse, udskydelse af ægteskab og fødsler, adgang til kontrol over jord og andre ressourcer.

Kvindernes U-landsudvalg (KULU) samarbejder med kvindenetværk i Afrika, Asien og Latinamerika for en verden, hvor kvinder har adgang og ret til mad, jord, ressourcer, politisk indflydelse - og har ret til at bestemme over deres egen krop.

Siden 1984 har KULU administreret både små og store udviklingsprojekter, herunder Danida støttede enkelt- og mini-programmer. Sidstnævnte fra 1992 til 2000, hvilket omfattede godt 75 projekter til et samlet beløb af 29 milllioner kr. Siden 2000 har KULU været partner i ALPE alliance projektet, Alliance for Poverty Eradication, som forbandt civilsamfundsorganisationer i fem fokuslande med et konsortium af 11 danske organisationer, under paraply organisationen Den danske Nord-Syd koalition. Desuden har KULU deltaget i det tekniske netværks samarbejde IGNARM, Network on Indigenous Peoples, Gender and Natural Resource Management fra 2000-2006, i samarbejde med WWF, IWGIA, Nephentes og DIIS (Se mere om IGNARM).


Det gør vi fordi:
  • Kvinder udgør mindst halvdelen af verden - men hele tre femtedele af verdens fattigste befolkning.
     
  • To tredjedele af verdens 880 millioner analfabeter er kvinder
     
  • 55 procent af alle HIV- og AIDS-ramte i Afrika er kvinder. Piger smittes med HIV tre gange så ofte som drenge.
  • Kvinder mangler stemme, indflydelse og adgang til at deltage i beslutningstagning på alle niveauer.
 
Kvindernes U-landsudvalg  •  Thoravej 13, 2. tv. •  2400 København NV  •  Tel.: +45 33 15 78 70  •  Fax: +45 33 32 53 30  •  kulu@kulu.dk
Nordea reg. nr. 2191  •  Kontonr.: 8968 139 453  •  Giro: +01 +9 00 55 01  • Mobile pay: 90 69 61
  Cvr-nr.: 83 76 75 10  •  Foto: Ole Gabrielsen   Udformning: Line Herdel   Ansv. redaktør: Janice G. Førde
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!