1. Projekt samarbejde med FPDH               


KULU og FPDH lancerede i august 2011en indsats, der skulle bidrage til at skabe større sikkerhed i Mwenga-området i det østlige DR Congo. Projektet oprettede 6 centre for voldsofre, der skal rapportere og dokumentere om seksuel vold til myndighederne, så de ikke kan påberåbe sig uvidenhed. Centrene er bemandet af 30 kvinder, der er blevet uddannet som fortalere for kvinde- og menneskerettigheder, og om hvordan rettighederne kan beskytte den enkelte kvinde. Kvinderne yder psykologisk og juridisk bistand til ofrene, ligesom de har fokus på at øge kvinder på landets viden om sundhedsproblemer såsom HIV/AIDS, reproduktiv sundhed, hygiejne og ernæring. De arbejder under vanskelige forhold og med risiko for deres egen sikkerhed. Projektet gennemførte desuden diverse oplysningskampagner for at bevidstgøre de lokale myndigheder og befolkningen om kvinders rettigheder.

Hver måned rapporterer centrene om ca. 42 voldtægter, hvor voldtagne kvinder opsøger centrene pga. de ikke har andre steder at tage hen og modtage støtte og rådgivning.

På nuværende tidspunkt har centrene ikke mulighed for at behandle de fysiske skader en voldtægt kan afstedkomme; herunder HIV/AIDS, behandling af seksuelt overførte sygdomme, uønsket graviditet og skader på underlivet. Derfor ønsker KULU at supplere projektet med en akut pleje og behandlingsdel, der sikrer akut førstehjælp til de voldtægtsramte kvinder. Læs mere om post rape kittet.

Resultater fra 1. projekt
  • Seksuelle krænkelser er ikke længere et tabu.
  • Kvinder tør tale åbent og har øget tillid til deres egne evner til at bekæmpe seksuelle krænkelser.
  • Seksuel vold fordømmes af alle kvinder, og af et stigende antal mænd. Men traditionelle fordomme gør at mange kvinder fortsat bliver forkastet og hånet.
  • Øget bevidsthed om kvinders juridiske rettigheder ført til, at kvinder føler sig mere trygge da de nu ved, at der findes love mod seksuel vold.
  • Ofre for seksuel vold rapporterer overgrebene, og når det er muligt, kommer sagerne for retten.
  • 8 ud af ni anklager førte til domsfældelse. Selvom det kun er en lille del af de voldtægter centrene registrerer, har det stor symbolværdi, og er en vigtig sejr for FPDH. Det giver kvinderne tro på egne kræfter og tillid til, at omverdenen lytter.
  • Lokalradioen dokumenterer overgrebene og mobiliserer landsbyerne til modstand mod lovløsheden.
Succesen af aktiviteterne i partnerskabet har også haft en positiv effekt på de langsigtede udviklingsmål: at skabe ændrede holdninger til seksuelle krænkelser blandt mænd og kvinder og øge sikkerheden for kvinder i deres dagligdag i Mwenga.

Fakta
Varighed: 10 måneder (fra august 2011- juni 2012)
Støttet af: CISU

 
 
Kvindernes U-landsudvalg  •  Thoravej 13, 2. tv. •  2400 København NV  •  Tel.: +45 33 15 78 70  •  Fax: +45 33 32 53 30  •  kulu@kulu.dk
Nordea reg. nr. 2191  •  Kontonr.: 8968 139 453  •  Giro: +01 +9 00 55 01  • Mobile pay: 90 69 61
  Cvr-nr.: 83 76 75 10  •  Foto: Ole Gabrielsen   Udformning: Line Herdel   Ansv. redaktør: Janice G. Førde
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!