Tema artikel om vold mod kvinder

Tema: Pigeomskæring i al sin væmmelighed

Når piger og ungekvinder omskæres er det ikke kun et fysisk indgreb. Det er også et uopretteligt voldeligt overgreb imod hendes sundhedstilstand, hendes ret til selv at vælge, hvad der skal ske med hendes krop og ikke mindst et overgreb mod hendes seksualitet, der for altid vil være påvirket og forbundet med smerte. Ifølge The United Nations Population Fund(UNFPA) har 29 afrikanske lande tradition for pigeomskæring.
I 1993 blev det officielt vedtaget ved Menneskerettighedskonferencen i Wien, at omskæring af piger er en krænkelse af menneskerettighederne. I dag 10 år senere er det desværre stadig en meget udbredt praksis i nogle lande. Ifølge Foreningen mod Pigeomskæring (FMP) har et stigende antal afrikanske lande de seneste år gjort indgrebet ulovligt og indført lovgivning på området. Det kan dog være svært at få gennemført lovene i praksis på grund af modstand blandt befolkningen, da pigeomskæring er en gammel tradi­tion, som det vil tage tid at få ændret holdningen til. Men den politiske vilje er der, og det er et godt og vigtigt skridt.
Men der er desværre også stadig lande, hvor man accepterer omskæringen af piger helt op til 14 års alderen, og opfatter det som et normalt og traditionelt indgreb.

  • Ifølge FMP omskæres der ca. fire piger hvert minut
  • Ifølge WHO er der mellem 100 og 140 millioner omskårne piger og kvinder på verdensplan, og det vurderes, at yderligere tre millioner piger er i risiko for at blive udsat for omskæring hvert år
  • Omskæringen af pigerne udføres oftest på piger mellem 5 og 14 år og foregår i langt de fleste tilfælde som en rituel ceremoni for landsbyen eller lokalsamfundet

Tallene ovenfor taler for sig selv - de er skræmmende. De fleste har hørt om pigeomskæring eller FN’s og WHO’s officielle betegnelse ”female genital mutilation” (FGM), men hvorfor og hvordan det foregår og hvilke konsekvenser, det har for pigerne, er det langt fra alle, der ved.

Hvad er pigeomskæring?
WHO’s officielle betegnelse lyder: Pigeomskæring er betegnelsen for alle former for indgreb, der involverer delvis eller fuldstændig fjernelse af de kvindelige ydre kønsorganer og andre skader på de kvindelige kønsorganer af ikke medicinske årsager.
Der findes fire typer pigeomskæring (WHO typologi):

Type 1: Delvis eller fuldstændig fjernelse af klitoris og/eller forhud. Medicinsk kaldes denne type klitoridotomi, og i mange af de praktiserende lande kaldes typen ’sunna’, hvilket er arabisk for tradition eller pligt.

Type 2: Delvis eller fuldstændig fjernelse af klitoris og de indre skamlæber med eller uden bortskæring af de ydre skamlæber.

Type 3: Indsnævring af den vaginale åbning ved at skære og sammensy de indre skamlæber og/eller ydre skamlæber og/eller fjernelse af klitoris hvilket kaldes “infibulation”. Sammenvoksningen af skamlæberne resulterer i en næsten fuldstændig tildækning af urinrør og den vaginale åbning, som skal genåbnes før seksuelt samleje og fødsel.

Type 4: Alle andre former for skadelige procedurer i de kvindelige kønsorganer, der er foretaget af ikke-medicinske årsager som: prikke, pierce, snitte, skrabe osv. kaldes også symbolsk omskæring. Denne form er blevet foreslået som et alternativ til mere alvorlige former som omskæring i Afrika og andre lande, hvor omskæring finder sted.

Hvorfor omskæres piger?
Mange tror, at omskæring er et religiøst funderet fænomen, men det er det ikke.
Det er en kulturel tradition og et socialt normsæt, som har eksisteret siden faraonernes tid - altså længe før islam og kristendom.  Omskæring er oprindeligt en afrikansk tradition, men finder også i et mindre omfang sted i nogle lande i Asien.

Der er flere forskellige årsager til, at piger bliver omskåret. Det kan både være af seksuelle, æstetiske og sociale årsager, men også på grund af overtro. I visse områder i Vestafrika tror man eksempelvis, at omskæring er nødven­dig for en succesfuld fødsel, fordi man tror, at barnet kan dø, hvis det under fødslen berører klitoris. Andre steder tror man, at klitoris vil vokse til penisstørrelse, hvis den ikke fjernes.
De mest udbredte begrundelser for pigeomskæringer er, at det hindrer pigerne i at blive promiskuøse og ende som prostituerede, at det fremmer fertiliteten, at det gør fødsler nemmere, at det er en betingelse for at blive gift, at klitoris er et farligt organ, der kan skade mandens potens, at klitoris er et urent organ og at kvinder, der ikke får fjernet deres klitoris, derfor må anses som urene.
Fordi omskæring mange steder er en social norm, kan det være svært for de individuelle familier at nægte indgrebet på deres døtre. Det ses som en social pligt at gøre, og der er en udbredt tro på, at en familie har stor sandsynlighed for at blive socialt ekskluderet og opleve kritik, stigmatisering og hån, hvis ikke de lader deres døtre omskære. Samtidig hersker frygten for, at det er umuligt at finde en partner til deres døtre, hvis disse ikke er omskårede.

Hvordan foregår omskæringen
Pigeomskæring er ofte en festlig seværdighed og ceremoni, hvor mange piger bliver omskåret samtidigt. Indgrebene foretages med knive eller barberblade, som hverken steriliseres før eller mellem omskæringerne. Usterile forhold udgør derfor en stor risiko for overførsel af infektioner.
En ny tendens er, at piger fra økonomisk bedre stillede familier får foretaget omskæringen på klinikker eller sygehuse under bedre hygiejniske forhold og med lokalbedøvelse. Flere af de store institutioner, herunder WHO og FN, tager skarpt afstand fra denne praksis som de kalder ’medicalization of FGM’ (sygeliggørelse af pigeomskæring). Selvom man kan argumentere for, at forbedrede forhold ved omskæringerne er det bedste af to onder, mener man også, at denne praksis er med til at blåstemple og vedligeholde traditionen frem for at tage afstand fra den, hvilket på længere sigt gør det langt sværere at komme pigeomskæring til livs.
 
Komplikationer og følger af pigeomskæring
Der er mange fysiske komplikationer og følger af omskæring. Ifølge FMP er de umiddelbare komplikationer:

  • Smertechok, blødning, vandladningsproblemer, infektion, blodforgiftning eller stivkrampe og psykisk chok pga. indgrebets karakter.

De senere komplikationer af pigeomskæringen er:

  • Menstruationssmerter, ophobning af menstruationsblod, underlivssmerter, kronisk underlivsbetændelse, infektioner, cyster og fistler, komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel, stærke smerter ved samleje og seksuelle problemer.

 
Ovenstående er udelukkende de fysiske komplikationer, men man skal ikke glemme de omfattende psykiske mén, det kan give en pige/ ung kvinde at blive omskåret og skulle leve med følgerne resten af livet.

Det går fremmad – de fleste steder
Som nævnt tidligere i artiklen er der heldigvis flere og flere lande, der gør omskæring af piger og unge kvinder ulovligt. I 19 ud af de 29 afrikanske lande, der ifølge UNFPA har tradition for pigeomskæring, mener størstedelen af befolkningen, at omskæring bør stoppes. Det fastslår UNICEF i en stor rapport fra juli 2013.

I Mali, hvor KULU’s projekt ’Giv en pige ret’ kører, er der dog langt fra udsigt til at gøre omskæring ulovligt. Ifølge UNFPA mener over 70 pct. af både mænd og kvinder i Mali, at omskæring af piger bør fortsætte. Ifølge UNICEF-rapporten er Mali med en andel på 89 pct. af omskårede piger mellem 15 og 49 år et af de lande, hvor omskæring har den højeste udbredelse. Størstedelen af pigerne er under 4 år, når omskæringen foretages. Samtidig er Mali det land, hvor kvindernes egen støtte til omskæring er højest. Støtten til at fortsætte indgrebene er størst blandt piger og kvinder i de fattigste husholdninger. Kvinder og piger, der ingen uddannelse har, er substantielt mere tilbøjelige til at støtte omskæring, men andelen af piger og kvinder, der ønsker at forbyde omskæring, øges.
 

LÆS OGSÅ

Calixte Belayas personlige beretning. Hun er selv blevet omskåret som lille, og i sit essay fortæller hun, hvorfor det er så vigtigt, at vi i Vesten ikke ser gennem fingre med omskæringen af piger i Afrika.
Læs hendes historie her


LÆS OGSÅ

I vores første temaartikel kan du læse, at vold vold mod kvinder ikke kun er en fysisk lussing, men også kommer til udtryk på mange andre måder

 
 
 
Kvindernes U-landsudvalg  •  Thoravej 13, 2. tv. •  2400 København NV  •  Tel.: +45 33 15 78 70  •  Fax: +45 33 32 53 30  •  kulu@kulu.dk
Nordea reg. nr. 2191  •  Kontonr.: 8968 139 453  •  Giro: +01 +9 00 55 01  • Mobile pay: 90 69 61
  Cvr-nr.: 83 76 75 10  •  Foto: Ole Gabrielsen   Udformning: Line Herdel   Ansv. redaktør: Janice G. Førde
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!